Statinių konstrukcijų projektavimas

Statinių konstrukcijų projektavimo paslaugos.
Konstrukcijų analizė. Projektavimo konsultacijos.

Turite klausimų? Skambinkite:

+370 686 34507

Palikti savo kontaktus

01
Administracinis pastatas Gabijos g., Vilnius
02
"Pušų terasos" Antakalnio rajone, Vilnius
03
"Pušų terasos" Antakalnio rajone, Vilnius
04
"Pušų terasos" Antakalnio rajone, Vilnius
05
Gyvenamieji namai Savanorių pr. 6A, Vilnius
06
Gyvenamieji namai Savanorių pr. 6A, Vilnius
07
Gyvenamasis namas Krokuvos g. 73, Vilnius
08
Gyvenamasis namas Krokuvos g. 73, Vilnius

Apie mus

UAB "D.BULYBENKO KONSTRUKTORIŲ GRUPĖ" - tai įmonė, kuri jau 20 metų teikia statinių konstrukcijų projektavimo paslaugas Lietuvos ir užsienio rinkose.

Įmonės teikiamos paslaugos:

 • Statinių konstrukcijų projektavimas;
 • Statinių demontavimo projektų rengimas;
 • Statinių konstrukcijų analizė;
 • Statybinių sistemų parinkimas ir pritaikymas konkrečiam objektui;
 • Konsultacijos architektams ir užsakovams;

20

Metų patirtis

Mūsų darbai

Forum Palace

Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Statytojas: FORUMO RŪMAI, UAB

Domus galerija

P. Lukšio g. 32, Vilnius
Statytojas: OGMIOS CENTRAS, AB

Naujamiesčio namai

Vivulskio g. 41, Vilnius
Statytojas: VILBRA, UAB

Beržų Terasos

V Žalakevičiaus g. 6, Vilnius
Statytojas: MG VALDA, UAB

Prekybos centras "Domino"

Veteranų g. 2, Visaginas
Statytojas: DOMINO CENTRAS, UAB

Verslo centras "JIN"

Mėnulio g. 7, Vilnius
Statytojas: EAST CAPITAL, AB

Žiūrėti visus projektus

Kokios šiuolaikinės projektavimo realijos Lietuvoje?

95% statybos projektų susiduria su tomis pačiomis problemomis.

 1. Nekokybiški projektai. Projektuotojų kompetencijos, patirties trūkumas ir nesugebėjimas spręsti aukšto lygio statinių konstrukcinius uždavinius.
 2. Projektavimo proceso dalyvių vidiniai ginčai. Architektūrinės, konstrukcinės, inžinerinės projekto dalių nesuderinamumas ir klaidos.
 3. Technologinės problemos. Suprojektuotos konstrukcijos, kurių įgyvendinimas statybos aikštelėje yra sudėtingas ir neekonomiškas.
 4. Terminų atidėjimas, statybų prastova. Sudėtingi konstrukciniai elementai, jų gamybos procesai ir montavimo darbai prailgina statybų laiką.
 5. Statinio įvaizdžio problema. Konstrukciniai sprendiniai neatitinka statinio architektūrinių sumanymų.
 6. Žmogiškieji resursai. N kartų padidėja susitikimų, derybų, nervų, emocijų, konfliktų, konstrukcinių sprendinių paieškų laikas.

Kas Jūsų laukia, jeigu užmerksite į tai akis ir tęsite projektą?

 • Terminai, statybų užbaigimo laikas ir statinio pridavimas prasitęsia.
 • Padidėja nekilnojamo investicinio projekto sąmata.
 • Gamybinio proceso, patalpų eksploatacijos nukėlimas ir neplanuoti vartotojų finansiniai nuostoliai.
 • Padidėja pastato eksploatacijos problemų, didėja broko rizika.
 • Didėja užsakovų nepasitikėjimas projektuotojais ir jų paslaugų kokybe.
 • Menkėja nekilnojamo turto vystytojų ir valdytojų reputacija rinkoje.

Populiariausias statybos projektų įgyvendinimo sprendimas: "ai, pas kitus dar blogiau..."

Su tokiais trūkumais įgyvendinama 90% statybos projektų Lietuvoje ir tai jau tapo norma!5 faktoriai norint gauti projektą be išvardintų trūkumų ir išvengti nuostolių:

 1. Atidžiai rinktis projektuotojus bei specialistus, kurie turi patirtį didelio sudėtingumo ir plataus spektro projektuose.
 2. Išanalizuoti ir įvertinti jau atliktus projektuotojų darbus bei jų partnerių ir klientų atsiliepimus.
 3. Investuoti daugiau laiko į priešprojektinių pasiūlymų analizę. Reikalauti iš projektuotojų alternatyvių konstrukcijų sprendinių, taupančių darbo sąnaudas ir statybų kainą.
 4. Inicijuoti, palaikyti ir netgi kontroliuoti glaudų bendradarbiavimą tarp projektavimo proceso dalyvių nuo pradinės projektavimo stadijos.
 5. Ginčuose Derybose kreipti daugiau dėmesio ne į projektavimo proceso dalyvių nuomones, emocijas ir ambicijas, o į argumentuotus paaiškinimus, besiremiančius į techninę dokumentaciją, konstruktorių skaičiavimus, demonstruojamus konkrečius pavyzdžius iš analogiškų projektų, konstruktorių patirtį aukšto sudėtingumo ir plataus spektro projektuose.

Kaip mes dirbame?

1 ETAPAS. Kiek kainuos projektavimo paslaugos? Priešprojektinė analizė, o ne „kaina iš lubų“.

Pradiniame etape mus domina ne apytikslė pinigų suma, kurią Jūs sumokėsite už projektavimo paslaugas, o problemos ir uždaviniai, kuriuos reikės spręsti. Mes pradedame projektuoti ne nuo kainos, bet nuo parengiamųjų sprendimų ir projekto analizės. Priešprojektiniai pasiūlymai vykdomi lygiagrečiai su architektūrine, inžinerine ir technologine dalimis.

Nagrinėjami:

 • būsimo statinio forma, jo struktūra, paskirtis;
 • geologinės ir hidrogeologinės sąlygos;
 • statybos aikštelės ypatumai;
 • vietovė ir šalia esantys objektai;
 • atliekamas palyginimas su analogiškais statiniais.

2 ETAPAS. Priešprojektinės analizės išvada ir projekto parengimo kaina. Kada galėsime pasakyti: „Projektas kainuos 15 000 €“?

Atlikus aukščiau išvardintų faktorių analizę įvertinama, siūloma ir argumentuojama projekto parengimo kaina. Jeigu sutampa argumentų ir faktorių svarba - pasirašoma sutartis.

3 ETAPAS. Sprendinių paieška ir derinimas su visais projektavimo proceso dalyviais.

 • Surinkti duomenys apie būsimą statinį analizuojami, atliekami pirminiai inžineriniai skaičiavimai ir sudaromos konstrukcinės schemos, parenkami statybinių sistemų analogai ir sprendiniai. Tokiu būdu gimsta pirmieji konstrukciniai priešprojektiniai pasiūlymai kurie yra derinami su architektais ir užsakovais.

 • Pasiūlymai koreguojami atsižvelgiant į pateiktas pastabas iki tol, kol nebus pasiektas trišalis susitarimas ir sprendiniai nebus patvirtinti užsakovo ir projekto vadovo – architekto.

 • Visais atvejais yra stengiamasi išlaikyti konstrukcijų ekonomiškumą, technologiškumą ir estetinį vaizdą, atitinkantį statinio architektūrinius sumanymus. Mes stengiamės taupyti ne tik betono, armatūros, plieno ir kitų statybinių medžiagų sąnaudas, bet ir racionalizuoti statybos procesą, atkreipiame dėmesį į darbų technologiškumą, kokybę ir spartą.

4 ETAPAS. Techninio projekto rengimas.

 • Po projektinių pasiūlymų suderinimo su užsakovu sudaroma projekto techninė užduotis (būtinas priedas prie sutarties), pagal kurią ruošiamas statinio techninis projektas, parengiami statinio BIM trimatis modelis ir patikrinamieji skaičiavimai, atliekama projekto ekspertizė ir vyksta derinimas su valstybinėmis institucijomis. Gaunamas statybos leidimas.

 • Rengiant techninį projektą mes maksimaliai atsižvelgiame į statytojo interesus, šiuolaikiškas statybos technologijas ir sukauptą patirtį. Didelę įtaką projekto ir projektavimo darbų kokybei daro modernių kompiuterinių projektavimo programų taikymas (BIM, FEM), kurių dėka mes galime greitai reaguoti į pakeitimus, ruošti patikslinimus ir papildymus, sumažėja klaidų tikimybė, nesuderinamumas tarp atskirų projekto dalių.

 • Po techninio projekto patvirtinimo vyksta rangovo konkursas, konsultacijos, projektas papildomas pagal pateiktas pastabas. Išrenkamas būsimo statinio rangovas, nagrinėjami statybinės organizacijos pasiūlymai ir pageidavimai, jeigu reikia projektas koreguojamas, įvertinama papildomų darbų kaina, sudaroma sutartis.

5 ETAPAS. Darbo projektas ir statybų vykdymas.

 • Ruošiamas statinio darbo projektas: parengiama užduotis subrangovams (pamatų projektui, statybinių sistemų parinkimui, surenkamų konstrukcijų gamykloms ir t.t.), ruošiami darbo brėžiniai, pateikiami faktiniai medžiagų kiekių žiniaraščiai.

 • Atliekama darbo projekto arba jo dalies ekspertizė.

 • Patvirtinta darbo dokumentacija pristatoma rangovui statybos darbų vykdymui.

 • Atliekama statinio projekto vykdymo priežiūra iki pat statybos proceso užbaigimo.

Mūsų pasiūlymas

KATEGORIJA I

Kartotinio arba nesudėtingo individualaus namo projektas

Neypatingo statinio projektas

 

kaina nuo 6 €/m2

Užpildyti paraišką


Statinio techninis projektas TP:

 • Techninės specifikacijos
 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Brėžiniai
 • Inžineriniai skaičiavimai

Statinio darbo projektas DP:

 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Darbo brėžiniai
 • Užduotis subrangovams (pamatų projektui, statybinių sistemų parinkimui)
 • Inžineriniai skaičiavimai
KATEGORIJA II

Individualaus ir konceptualaus namo projektas

Ypatingo statinio projektas

Inžinerinio statinio projektas

kaina nuo 8 €/m2

Užpildyti paraišką


Statinio techninis projektas TP:

 • Techninės specifikacijos
 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Brėžiniai
 • Inžineriniai skaičiavimai
 • BIM modelis

Statinio darbo projektas DP:

 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Darbo brėžiniai
 • Užduotis subrangovams (pamatų projektui, statybinių sistemų parinkimui)
 • Inžineriniai skaičiavimai
 • BIM modelis
 • Statinio projekto autorinė priežiūra
KATEGORIJA III

Individualaus ir konceptualaus namo projektas

Ypatingo statinio projektas

Inžinerinio statinio projektas

kaina nuo 15 €/m2

Užpildyti paraišką


Statinio techninis projektas TP:

 • Techninės specifikacijos
 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Brėžiniai
 • Inžineriniai skaičiavimai
 • BIM modelis
 • Statinio projekto sprendinių korektūrą
 • Variantinis projektavimas

Statinio darbo projektas DP:

 • Aiškinamasis raštas
 • Medžiagų kiekių žiniaraščiai
 • Darbo brėžiniai
 • Užduotis subrangovams (pamatų projektui, statybinių sistemų parinkimui)
 • Inžineriniai skaičiavimai
 • BIM modelis
 • Statinio projekto autorinė priežiūra
 • Konstrukcijų detalieji gamybiniai brėžiniai

Kodėl klientai renkasi mus?

Faktai

> 100

Suprojektuota objektų Lietuvos ir užsienio šalyse.

> 500 000 m2

Suprojektuota įvairios paskirties pastatų patalpų.

> 30

Architektų komandų su kuriomis dirbame.


Įmonės patirtis didelio sudėtingumo ir plataus spektro projektuose

Gyvenamieji kvartalai

Eglių terasos

Visuomeniniai centrai

Nacionalinė dailės galerija

Administraciniai pastatai

Domus galerija

Pramoniniai statiniai

BiotechpharmaKonsultacijos, taupančios užsakovų pinigus

 • Glaudus bendradarbiavimas su projektavimo proceso dalyviais nuo pradinės projektavimo stadijos;
 • Alternatyvūs konstrukcijų sprendiniai, taupantys darbo sąnaudas ir statybų kainas;
 • Naujoviškų konstrukcinių sprendinių paieška;
 • Įvadinė konsultacija NEMOKAMA.

Profesionalų komanda

 • Įmonės vadovas Dimitrijus Bulybenko dirba statinių konstrukcijų projektavimo srityje daugiau nei 30 metų;
 • Projektavimo grupės branduolį sudaro specialistai, dirbantys kartu nuo 2007 metų;
 • Dabartinėje sudėtyje grupė parengė ir realizavo daugiau nei 50 įvairaus sudėtingumo projektų;

Šiuolaikinė įranga

 • Naudojama tik moderni ir licenzijuota programinė įranga;
 • 2013 metais įmonė investavo į programinės ir techninės įrangos atnaujinimą virš 50 000 LT;
 • Taikomi nauji šiuolaikiniai konstrukcijų skaičiavimo metodai;

Klientai

Nekilnojamo turto vystytojai

Statybos bendrovės

Architektūros įmonės

Atsiliepimai

RekomendacijosMūsų partneriai

Architektūros įmonės

UAB „Trys A.M. Architects“ - www.3am.lt

UAB „JP Architektūra“ - www.jparchitektura.lt

UAB „Jungtinių Pajėgų Namai“ - www.jpnamai.lt

UAB „Tado Balčiūno Architektūros Biuras“ - www.tbab.lt

Kontaktai

Skambinkite mūsų konstruktoriui

Telefonas: +370 686 34507
UAB "D.BULYBENKO KONSTRUKTORIŲ GRUPĖ"

Šeimyniškių g. 26B-1, Vilnius

Įmonės kodas: 120059523

Arba užpildykite formą ir spauskite mygtuką "Siųsti"

Jūsų vardas

El. pašto adresas

Telefono numeris*

Klausimas (žinutė)

↑   į viršų   ↑
↑   į viršų   ↑